• Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Kontakt
Mgr. Anežka Neupauerová - aNoW
  Americká 195
  034 82   Lúčky
  tel.: +421 917 566 030
 
krátky popis banneru
 Facebook live stream
 Novinky
MINI KURZ MARTIN11.05.2019   MINI KURZ MARTIN - Teším sa na vás :)
 
KURZ NWKURZ NW - V spolupráci s OZ Ružomberčan organizujeme NW kurz :) Príďte :) teším sa :)

NW a predškolská výchova

PRÍPRAVA PREDŠKOLÁKOV

Každý škôlkar raz opustí brány škôlky a začne písať ďalšiu etapu svojho života a prekročí školskú bránu, kde už pri vstupe – počas zápisu / apríl / - si panie učiteľky overia jeho schopnosti, zručnosti a celkovú pripravenosť pre vstup do školy. Deti sa na tento deň pripravujú postupne počas celého pobytu v materskej škole, ale v predškolskom veku všetci veľmi spozornieme a chceme, aby sa každé dieťatko ukázalo v tom najlepšom svetle.

V tomto školskom roku sme pre deti v Súkromnej materskej škôlke Lienka v Martine opäť zaradili do aktivít aj prípravu predškolákov, aby sme všetky potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti poriadne precvičili a utvrdili a s úsmevom na tvári sa vybrali na prvú veľkú životnú skúšku.
Tento rok sme prípravu predškolákov obohatili aj o ozdravno – šporotovú aktivitu Nordic Walking,. Prípravu vediem ja a keďže som zároveň učiteľkou pre primárne vzdelávanie a presne viem, čo všetko by mal každý budúci prváčik zvládnuť.
Prečo NW pre predškolákov ?
Nordic Walking - severská chôdza - je skvelá ozdravno – športová aktivita pre všetkých bez určenia veku. Chôdza je naša najprirodzenejšia aktivita, ktorá keď sa doladí paličkami a správnou technikou, vie byť veľkou oporou a pomocou pre každého. Tak prečo nezačať práve v materskej škole?
NW pomáha :
  • deťom pri odstraňovaní porúch učenia – po nástupe do prvej triedy sa začnú postupne odhaľovať problémy, ktoré nás upozornia na to, či s niektorými týmito poruchami dieťa bojuje - pri súčasnej práci opačnej ruky a opačnej nohy podporuje prepájanie pravej a ľavej hemisféry a ich funkciu  - NW je preto veľmi nápomocné, lebo posilňuje obe hemisféry naraz. Už teraz pri práci je možné odpozorovať, ako nám to funguje.
 
  • pri liečbe astmy , alergií a zlepšení celkovej imunity – najmä čo sa týka imunity, kým si deti zvyknú na nový kolektív, NW je aktivita, ktorú vykonávame za každého počasia, telo sa počasiu prispôsobuje a tým sa zvyšuje odolnosť voči nachladnutiu, či prepadnutiu kolektívnym chorobám. Keďže sa hýbeme pravidelne, sme na vzduchu,  pri pohybe sa vyplavujú endorfíny, máme výbornú náladu, tým je v pohode aj naša psychika a samozrejme posilnený celkový imunitný systém. Čo je pre deti nesmierne dôležité.
 
  • precvičovanie jemnej motoriky –kreslenie a  maľovanie sú aktivity, ktoré sprevádzajú prváka od začiatku nástupu do školy a po čase nastúpi písaniepri správnej technike, pracuje neustále celá ruka – striedavo chytá  a vypúšťa rúčku paličky, ktorá vďaka špeciálnemu pútku nevypadne a samozrejme rôzne špeciálne cvičenia zamerané na chytanie a hádzanie – to všetko podporuje správne držanie písacích potrieb, držanie nožníc, samotné uvoľňovanie ruky, či celej paže pred písaním / správnu techniku sa naučíme postupne /.
 
  • precvičovanie hrubej motoriky – Nordic Walking je aj množstvo hier, súťaží a samozrejme cvičení, pri ktorých deti skáču, behajú, preliezajú, čím precvičujú koordináciu celého tela a  orientáciu v priestore a pojmy / vpravo, vľavo, popod, cez, poradie .../
 
Chôdza je v prvom rade RYTMUS – rytmus je všade okolo nás – čítame texty, básničky, riekanky, spievame, počítame, tlieskame – to všetko tu je a podporuje pamäť a logické myslenie. Preto sme zvolili túto prirodzenú aktivitu so zdravotnými benefitmi aj pre našich predškolákov.
 
Tak snáď pre toto všetko je NW pre deti ako stvorený :-)